Eğitim Sistemimiz

Programlarımızı kolejlere paralel olarak hazırladık.  Dilbilgisi değil, konuşma ağırlıklı bir program uygulamaktayız. Amacımız öğrencilerimize konuları ezberletip yüksek not almalarını sağlamak değil; İngilizce  okuduğunu anlayan, kendini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilen bireyler yetiştirmek. Bu nedenle etüt merkezlerinden farklı olarak okul konularını tekrar etmiyoruz. Derslerimizde kesinlikte test ve Türkçe yayın kullanmıyoruz. Ders kitaplarımızın tamamı İngilizce yayınlardan oluşuyor (Cambridge Univesity Press). İngilizce'yi anadili olarak konuşanlarla düzenlenen konuşma kulüpleri, mektup arkadaşlıkları, gazete çıkarma gibi etkinliklerle dil öğrenimini günlük hayata taşıyarak farklı bir eğitim deneyimi sunuyoruz. Öğrencilerimizden derslere aktif olarak katılmalarını ve verilen ödevleri yapmalarını bekliyoruz.

 

Sınıflarımızda akıllı tahta, tablet, dijital kitap gibi öğrencileri tembelleştiren ve ezbere yönelten ders araç gereçleri yerine; sözlük, kitap, yazı tahtası gibi klasik eğitim araçları kullanıyoruz. Çocukların İngilizceyi sosyal ortamda ve yaşayarak öğrenebilmeleri amacıyla bol bol drama uygulamalarından yararlanıyoruz.  Ayrıca her derste küçük oyun grupları kurarak öğrencilerimizin öğrendiklerini eğlenerek pekiştirmelerini hedefliyoruz.

 

Sınıflarımızda her öğrencinin birbiriyle yüz yüze iletişim kurabileceği "U" şeklinde bir oturma düzeni uyguluyoruz ve gruplarımız en fazla 15 kişiden oluşuyor.  Her derste öğrencilerimizin tamamına yeteri kadar konuşma fırsatı sağlıyoruz. Düzenli olarak yaptığımız ölçme değerlendirme sınavlarıyla gelişimlerini yakından takip ediyor ve velilerimizi bilgilendiriyoruz.  Öğrencilerimizi uluslararası geçerliliği olan sınavlara katılmaları yönünde teşvik ediyor ve bu sınavların örneklerini yıl içerisinde uygulayarak deneyim kazanmalarını sağlıyoruz.

 
Sanat Class'ta Çocuklar
 
 

Since our founding, www.kentdilokulu.com has had the opportunity to help countless students acquire foundational skills, develop new techniques and confidently move forward in their learning journey. Known as the best English Language School in the San Francisco area, we provide a wide range of courses to support students from all backgrounds and levels.

 

Stay in the Loop

Student in Library

www.kentdilokulu.com Instructor Spotlight

This is your news article. It’s a great place to update visitors with the latest press and announcements about www.kentdilokulu.com. Choose an eye-catching photo or video to feature for extra engagement!

New Course Schedule Announced

This is your news article. It’s a great place to update visitors with the latest press and announcements about www.kentdilokulu.com. Choose an eye-catching photo or video to feature for extra engagement!

Teacher Writing a Formula on a Blackboard

Would you like to contribute to our media section? Get in touch.

 

BİZE ULAŞIN

Antalya, Türkiye

©2019 by www.kentdilokulu.com. Proudly created with Wix.com